• slide1
  • slide1
  • slide1

Nevzat Ayaz Anadolu Lİsesİ

Toplam 36 derslik, 7 laboratuvar, konferans salonundan oluşan okul inşaatı ve lojman inşaatı yapılmıştır.